Fractie SP wil duidelijkheid over het Leeuwterrein.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Fractie SP wil duidelijkheid over het Leeuwterrein.

Via een art.41 brief aan het College.Geacht college,
Het is onze fractie ter ore gekomen dat de plannen op de locatie “Leeuw-terrein” wellicht andere vormen gaan aannemen daar het de intentie zou zijn van eigenaar “Haach” om ter plekke een stadsbrouwerij te realiseren en de resterende grond te verkopen aan de hoogste bieder.
Dit gegeven leidt voor onze fractie tot de volgende vragen:
Is deze informatie juist en, indien ja, wat zijn de gevolgen voor de plannen van de Duitse investeerders die interesse getoond hebben in de grond?
Liggen er voor hen nog mogelijkheden open om de geplande invulling o.a. op health & cure gebied op deze locatie alsnog te kunnen invullen of is het college van mening dat door deze nieuwe ontwikkelingen deze plannen in gevaar komen?
Indien de beoogde invulling ter plekke geen doorgang kan vinden in hoeverre kan het college bewaken dat op deze locatie plannen zullen worden ontwikkeld die passen binnen de “agenda Valkenburg”?
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Namens de SP fractie, met vriendelijke groet,
Corry Fulmer-Bouwens.

← Vorig bericht

Mei-den Jonkheid maakte omweg.

Belcanto-Resonance brengt nieuwe musical op de planken.

Volgend bericht →