Fractie SP wil eindelijk de hondenpoep uit het straatbeeld verbannen

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Fractie SP wil eindelijk de hondenpoep uit het straatbeeld verbannen

en denkt dit gevonden te hebben in hondentoilet met pispaaltje en zelfs hufterproof muurtjes

Het is sinds jaren de wens van de SP Valkenburg geweest om een goed en iedereen tevredenstellend hondenbeleid te voeren.

Wij hebben niet alleen daarvoor gepleit dat de hondenbelasting voor de bestrijding van hondenoverlast wordt ingezet, wij hebben ook gepleit voor uitlaatplaatsen zodat het probleem

Van overal honden die hun uitwerpselen achterlaten eindelijk een keer ophoudt.

Vandaag was er een artikel in het “ Dagblad de Limburger” over het hondenpoepbeleid in Venray / Horst aan de Maas waarin verteld wordt hoe deze gemeente de poepoverlast wil bestrijden.

De Gemeente Venray/Horst aan de Maas wil het oerinstinct van de hond in hun voordeel gebruiken en door, zoals in het artikel wordt aangegeven, de honden te stimuleren hun behoefte in speciale hondentoiletten te doen. Het gaat hierbij niet alleen om een poepbak maar ook om zogenaamde pispaaltjes die de honden uitnodigen om niet alleen hun poep te deponeren maar ook hun plas terplekke tegen de pispaaltjes aan te doen.

Horst aan de Maas heeft 39 nieuwe hondentoiletten met een totaal bedrag van € 65.000, -. Men heeft een proefproject gehouden in een bepaalde buurt om hondenpoep uit het straatbeeld te bannen. Het project is een succes geworden waarbij er tevens het toezichtbeleid tegenover hondenbezitters die zich niet aan de regels houden aangescherpt kon worden.

Ook in het Belgische Gent is een dergelijk project al eerder van stapel gegaan en ook daar is men erg tevreden over. Volgens het stadsbestuur is er zelfs sprake van een groot succes.

Het zijn compacte bakken, zien netjes uit, hebben hufterproof muurtjes en zijn voorzien van een zandmengsel dat de onaangename poep-en plasluchtjes opneemt.

Welnu, zoals eerder gezegd, het is altijd de wens van de SP geweest om een goed hondenbeleid in Valkenburg aan de Geul in te voeren. Het is zal ons inziens de moeite waard zijn om er met een proefproject te in bepaalde wijken in Valkenburg aan de Geul te beginnen.

Gelet op vorenstaande willen wij de volgende vragen ex.artikel 41 RvO aan u stellen.

Bent u bereid om zich nader over deze hondenpoepbakken met de pispaaltjes te informeren en bent u bereid om met wijkgerichte projecten te bekijken hoe deze bakken functioneren.

Namens de raadsfractie van de SP

Elke de Vries_Becker Fractievoorzitter

← Vorig bericht

Kunstevenement Art Valkenburg 2006

Valpartij in Preuvenetour

Volgend bericht →