Fusie Heuvelland bibliotheken en Centre Ceramique uitgesteld

Voorpagina » Toerisme » Fusie Heuvelland bibliotheken en Centre Ceramique uitgesteld
Vanwege het niet tijdig opleveren van het onderzoeksrapport waarin nader wordt ingegaan op organisatievorm, inhoudelijke zaken, financiële en juridische gevolgen en personele aangelegenheden van de voorgenomen fusie tussen de Stichting Heuvelland bibliotheken en het Centre Ceramique is er vertraging opgetreden. De voorgenomen fusie per 1 januari 2018 is niet meer realistisch. Dat staat te lezen in een raadsnota beschikbaar voor alle raadsleden.
Voor uitstel van deze fusie zijn twee redenen aan te wijzen:
1. De Stichting Heuvelland Bibliotheken is een private instelling. Centre Céramique is een publieke instelling. Een fusie tussen een private en een publieke instelling is lastig zo niet onmogelijk.
2. Wanneer de Stichting wordt ontbonden zal er sprake zijn van afname van diensten van diverse gemeenten bij de gemeente Maastricht. Dat betekent een aanbestedingsprocedure op nationaal, wellicht internationaal niveau.
Het college van B&W hoopt tegen de zomer meer duidelijkheid te geven in deze kwestie.
← Vorig bericht

Kerstverlichting Topparken

TV Gids vanaf woensdag 27 december

Volgend bericht →