Gebiedsvisie Oost vraagt geld, begeleiding en kritische burgers

Voorpagina » Nieuws » Gebiedsvisie Oost vraagt geld, begeleiding en kritische burgers

Een werkbudget van € 485.000,— zal de gemeenteraad moeten uittrekken om er voor te zorgen dat de in december 2021 vastgestelde Gebiedsvisie Valkenburg-Oost niet alleen maar bij mooi beschreven ambities blijft. Een programma van eisen, concept-ontwerpen per deelgebied, projectvoorstellen en uiteindelijk een uitvoeringsprogramma moeten worden gerealiseerd. Het is noodzakelijk dat Bureau Dear Hunter ook dit vervolgtraject begeleidt. Op 10 oktober a.s. beslist de gemeenteraad over de organisatorische aanpak van dit uitvoeringstraject.

Samenwerking
Voor de samenwerking binnen de gemeente worden een ambtelijke projectgroep en een bestuurlijke stuurgroep ingesteld. De samenwerking met het Waterschap Limburg, Natuurmonumenten, Wonen-Zuid en andere externe partijen wordt verder uitgewerkt.

Kopgroep 
De communicatie met de inwoners gaat vorm krijgen via een zogenoemde ‘Kopgroep’, een kleine groep van 5 tot 10 inwoners. Zij moeten actief en kritisch meewerken aan de realisatie van de visie.

Randvoorwaarden en risico’s
Bij alle te maken concepten is het water sturend voor ruimtelijke mogelijkheden. Ook mogen inundatie en meanderen niet belemmerd worden en is klimaatadaptie de norm die gehanteerd moet worden. Als risico’s staan ondermeer vermeld: een coalitiebreuk die de voorgestelde aanpak tijdens het traject kan wijzigen, een te lage betrokkenheid van de inwoners en een tekort aan personeel of middelen.

Tijdschema
In juni 2023 moet er een programma van eisen op tafel liggen. Het concept-uitvoeringsprogramma wordt in januari 2024 gedeeld met de inwoners. Daarvoor komt de wooncontainer op het Walramplein terug. De planning is dat in april 2024 het uitvoeringsprogramma gereed is. Daarna kunnen de ambities uit de gebiedsvisie Valkenburg-Oost pas gerealiseerd worden. Als hiervoor dan tenminste extra middelen beschikbaar zijn gesteld.

← Vorig bericht

Herstel van de Jadoulgroeve in Fluweelengrot

Twiède drök Vallekebergse dieksjenaer vaerdig

Volgend bericht →