Het college van B&W heeft een “Ergernissen Top 5”  samengesteld. De gemeente ontvangt regelmatig meldingen van de inwoners over (brom)fietsen in het voetgangersgebied, voertuigen (zonder ontheffing) die gebruik maken van het autoluwe centrum buiten 11 tot 7 uur, illegaal parkeren in de Halderstraat, illegaal onder de Geulpoort doorrijden en hinderlijk parkeren op de calamiteitenroute (Neerhem, Berkelstraat, Grotestraat, Bogaardlaan, Walramplein en Louis van der Maesenstraat).

Wethouder Carlo Vankan wil een gedragsverandering bewerkstelligen. “De B.O.A.’s hebben in het recente verleden de overtreders toegesproken en ze gewezen op hun gedrag. Ze kregen toen nog een waarschuwing. Bij een volgende overtreding worden boetes uitgeschreven. De boete bedraagt € 90,-“, aldus Vankan.

Het college van B&W heeft voor de Plenkertstraat reeds een verkeersbesluit genomen. Daar mag niet meer met de auto gestopt worden om de schoolgaande jeugd naar school te brengen of ’s middags van school te halen. “Daarvoor is het Odapark bestemd”, aldus de wethouder. “De B.O.A.’s gaan vanaf nu handhavend optreden”.

Archieffoto TV Valkenburg