Geen busverbinding meer van Valkenburg naar Maastricht vanaf december

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Geen busverbinding meer van Valkenburg naar Maastricht vanaf december

AB stelt hierover vragen aan het College

In de dorpsraad bijeenkomst Houthem is door dhr. Gelissen, de voorzitter van Stichting Behoud Openbaar Vervoer Limburg (stichting BOL), een toelichting gegeven op de veranderingen bij het openbaar vervoer in 2007.

In de presentatie werd ingegaan op de gunning aan Veolia en de gevolgen hiervan voor de gebruikers van openbaar vervoer, in het bijzonder in Houthem.

Dhr. Gelissen legde uit dat het vervoer vanaf 2007 volgens het zogenaamd visgraad model gaat rijden, bussen rijden hierbij alleen nog haaks op de railrichting van en naar treinstations. Volgens dhr. Gelissen betekent dit dat de buslijnen die parallel aan de railrichting lopen gaan vervallen, dus ook de lijn Valkenburg-Houthem-Maastricht.

In Houthem rijdt dus vanaf januari 2007 alleen nog een trein. Vooral voor de bewoners verder van het station af is dit geen verbetering. Het geboden alternatief van intensiever treinverkeer en taxibus, waarbij men aan huis wordt opgehaald, klinkt mooi maar zal zich eerst op grotere schaal moeten bewijzen als betrouwbaar.

Opvallend was ook de onbekendheid bij de aanwezigen met het vervallen van de buslijn.

Als fractie Algemeen Belang zijn we door diverse ongeruste inwoners benaderd die zich terecht afvragen of ze in januari nog wel met openbaar vervoer op hun werk komen. Wij vinden dat het voorzien in goed openbaar vervoer een basistaak van onze overheid is. Hoewel de gemeente geen beslissende rol heeft in de voorziening van openbaar vervoer denken wij dat hier toch een taak voor de gemeente is weggelegd.

Concreet willen we u het volgende vragen:

  1. Is het college bekend dat de buslijn in Houthem vervalt, is dit de enige lijn die vervalt of vervallen er meer lijnen in onze gemeente.
  2. Bent u bereid zich ervoor in te zetten dat het openbaar vervoer in onze gemeente minstens van het huidige niveau blijft en zeker niet verslechterd. Dat buslijnen pas dan vervallen als er een bewezen betrouwbaar maar ook een door de burger geaccepteerd alternatief voor handen is. Welke actie denkt het college te ondernemen in deze.
  3. Met Veolia of anders de Provincie in contact te treden met het verzoek om meer voorlichting over komende verandering te geven, zeker daar waar de verandering zo ingrijpend is dat er buslijnen vervallen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de raadsfractie van Algemeen Belang

Charles van Melsen

← Vorig bericht

In de Plenkertstraat komt Campus Polfermolen

Uitslagen en wedstrijdverslagen van weekeinde 14 en 15 oktober

Volgend bericht →