Geen communicatie over projecten Vilt en Boslust

Voorpagina » Toerisme » Geen communicatie over projecten Vilt en Boslust

Bij monde van raadslid Thomas Brune stelde het CDA in de raadsvergadering een vraag over de niet actuele informatie/communicatie tussen college en raad. “Waarom werd de raad niet geïnformeerd over de planontwikkeling op de locaties Boslust en Vilt terwijl anderen er wel van hoogte waren.”
Wethouder Carlo Vankan (AB) antwoordde hierop dat ook het College overvallen was door een onverwacht besluit van Gedeputeerde Staten op 21 augustus 2018. Vankan zei dat een raadsinformatiebulletin dinsdag 2 oktober in de Collegevergadering ter sprake wordt gebracht waarna de raad per brief wordt geïnformeerd.
Door burgemeester Jan Schrijen werd hierbij nog aangetekend dat eerst in dit gesprek wordt bekeken of het College wel op alle punten eens is met het besluit van Gedeputeerde Staten alvorens dit bekend gemaakt wordt.

← Vorig bericht

Overval Aldi Broekhem 2

Nieuwe website voor kern Schin op Geul

Volgend bericht →