Geen duidelijkheid over vergunning Croix de Bourgogne

Voorpagina » Nieuws » Geen duidelijkheid over vergunning Croix de Bourgogne

Er wordt nog steeds gewacht op de vergunningverlening van het Waterschap Limburg voor de bouw van hotel Croix de Bourgogne. “Die vergunning kan elk moment binnenkomen”, lichtte wethouder Wim Weerts toe. “Het heeft ermee te maken dat de realisatie van het hotel geen invloed mag hebben op de bestaande kademuren. Hiervoor zijn enkele weken geleden grondboringen verricht om de funderingsconstructie van het hotel te onderzoeken. Als die fundering gerealiseerd wordt, ontstaat er druk op de kademuren en die gaan misschien werken. Daar is het Waterschap bang voor”, zegt Weerts.

Bouwgrond niet verkocht
De wethouder geeft aan dat de grond waarop het hotel gebouwd gaat worden, nog niet verkocht is. “Het college vindt dat eerst het gehele vergunningentraject afgerond moet zijn alvorens de grond verkocht zal worden. Dat heeft te maken met het feit dat je geen regie meer hebt op alle ontwikkelingen. In theorie kunnen dan de dependances gebouwd worden, maar het hotel nog niet.

Twee bezwaren
Tegen een wijziging van de omgevingsvergunning zijn twee bezwaren ingebracht, één ervan is niet-ontvankelijk verklaard. De bezwaarmaker woont te ver weg. Het tweede bezwaar is ongegrond verklaard. Dat is ingediend tegen de uiterlijke verschijningsvorm. Bedoeld wordt het gebruik van mergelcomposiet bij de beide dependances.

← Vorig bericht

Brug Polfermolen voor zomer naar Emmalaan

Zorgen om openbaar vervoer in Valkenburg aan de Geul

Volgend bericht →