De Valkenburgse VVD-fractie vindt dat de veiligheid van voetgangers in het historische centrum constant onder druk staat door rondrijdende fietsers. Via een motie wil de partij regelen dat het centrum verlost wordt van alle fietsers en ander gemotoriseerd verkeer na 11:00 uur. De VVD vindt dat er teveel gevaarlijke situaties ontstaan en wil de fietser en alle andere gemotoriseerd verkeer uit het centrum weren.

Van de 16 aanwezige raadsleden afgelopen dinsdag stemden er 12 tegen en 4 voor. Dat waren de beide VVD-raadsleden en de beide VSP-raadsleden. De motie is dus verworpen. De oude situatie blijft gehandhaafd.

Foto archief TV Valkenburg