Géén gratis parkeren in Valkenburg

Voorpagina » Toerisme » Géén gratis parkeren in Valkenburg

Er komt géén gratis parkeren in Valkenburg-centrum. Dat is te lezen in een antwoord an het college van B&W op vragen van de V.S.P.
Het college hanteert nog steeds de uitgangspunten die de gemeenteraad in juni 2009 heeft opgesteld bij de realisatie van het Centrumplan waar het parkeerbeleid onderdeel van uitmaakt. “De parkeergarage zou budgettair neutraal gerealiseerd worden door nieuwe parkeerinkomsten”, aldus het antwoord.
Uit dat besluit werden de parkeertarieven vastgesteld. Als de gemeente zou ingaan op het voorstel van de V.S.P., zou aangekochte parkeerapparatuur overbodig worden en op straat gezet kunnen worden of vervangen moeten worden. “Dat brengt hoge kosten met zich mee”, aldus de schrijver van de brief. Samen met het inkomstenverlies voor het gratis parkeren loopt de kostenpost verder op.
Lees de brief gericht aan de V.S.P.

← Vorig bericht

Valkenburg koudste plek

TV Gids TV Valkenburg vanaf 29 juli

Volgend bericht →