Geen huishoudenstoets door gemeente?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Geen huishoudenstoets door gemeente?

De armoede zal ongekende vormen gaan aannemen, vindt Jef Kleijnen.Tijdens de raadsvergadering van december is er een besluit genomen m.b.t de huishoudenstoets in het kader van de Wet Werk naar Vermogen. De PPGV-fractie gaf toen al aan dat onbestaanbaar is dat het gezinsinkomen als bijstandsnorm genomen wordt.

Dit zal ongetwijfeld leiden tot desastreuze toestanden binnen gezinnen. De armoede zal ongekende vormen gaan aannemen, vindt Jef Kleijnen. Hij vraagt of het college al actie heeft ondernomen om deze toets niet uit te voeren binnen de gemeente?

Wat houdt de huishoudentoets in?
Per 1 januari wordt de bijstand voor inwonenden afgeschaft. Nu wordt alleen gekeken naar iemands vermogen en het inkomen van de partner. Straks tellen ook de inkomsten van een meerderjarig inwonend kind mee bij de beoordeling van de vraag of er recht is op bijstand.

KLIK HIER om de volledige vraag van de PPGV-fractie gesteld tijdens de commissievergadering CSWO.
← Vorig bericht

Valkenburger Hub Marx overleden.

Problemen met planning van werk in centrum.

Volgend bericht →