Geen investeringsgeld voor lokale tv-omroep

Voorpagina » Toerisme » Geen investeringsgeld voor lokale tv-omroep

Een CDA-motie om TV Valkenburg een investeringssubsidie te verlenen voor het vervangen van versleten uitzend- en opname apparatuur vond dinsdag geen gehoor binnen de raad. Alleen de vier CDA-raadsleden en VVD-raadslid Bianca Rooding-Eurlings stemden voor.
De gehele fracties van PGP, Algemeen Belang en D66 stemden tegen waarbij raadslid Hub Aussems een stemverklaring afgaf. “Ik heb lang getwijfeld of ik de motie zou steunen of niet. Onlangs heeft TV Valkenburg een ingezonden brief van mij geweigerd te plaatsen. Ze hebben censuur toegepast. En dat kan niet als publieke omroep. Daarom stem ik tegen de motie”, aldus Aussems.
Wethouder Jan Vermeer (VVD) ontraadde overigens de motie van het CDA. “Er is vraag naar nieuw gemeentebeleid en we hebben een hoop prioriteit waar we geld voor aan het zoeken zijn. Wij vinden dat deze aanvraag nu niet bovenaan staat. Daarnaast zijn er gesprekken tot samenwerking van een aantal lokale omroepen en we wachten op een conclusie van die gesprekken dat ze vanaf een bepaalde datum dit en dat gaan doen en daar hebben we zoveel geld voor nodig. Voor ons is dat een beter moment om na te denken over het geld dan nu”, aldus Vermeer.
Hoofdredactionele noot:
Raadslid Aussems heeft een stemverklaring afgegeven toen hij tegen een CDA motie stemde om de versleten uitzend- en opname apparatuur te kunnen vervangen van TV Valkenburg. Hij is tegen een investeringssubsidie, omdat zijn ingezonden brief niet geplaatst werd door TV Valkenburg. Hij spreekt over censuur van de omroep. Een boute uitspraak.
Vooropgesteld, TV Valkenburg heeft nog nooit een ingezonden brief geweigerd en zal dat ook niet doen, tenzij de brief niet beantwoordt aan fatsoensnormen en of onwaarheden bevat.
Het klopt dat raadslid Aussems een brief heeft ingezonden. Helaas stonden daar nogal wat onwaarheden en beschuldigingen in aan het adres van TV Valkenburg. Zo stelde Aussems dat TV Valkenburg alleen de oppositie gelegenheid gaf om te reageren op de intentieverklaring van een overeenkomst tussen de Gemeente en Wijckerveste inzake toekomst Polfermolen.
Daaruit trok Aussems conclusies als TV Valkenburg is niet neutraal en objectief en speelt onder één hoedje met het CDA.
De hoofdredactie heeft Aussems keurig in een mail laten weten dat TV Valkenburg wel degelijk de gemeente om een reactie heeft gevraagd. Daar kwam echter geen reactie op van gemeente zijde. Met andere woorden Aussems was wat voorbarig en trok daaruit onvriendelijke conclusies die kant noch wal raken. Daarom werd de brief niet gepubliceerd. Verder heeft de hoofdredactie Aussems uitgenodigd een inhoudelijke reactie op de intentieovereenkomst te schrijven en dat die zeker gepubliceerd zou worden. Maar dan zonder niet ter zake doende stemmingmakerij over TV Valkenburg.
Vervolgens heeft Ausems niet meer gereageerd richting TV Valkenburg. Wel is hij nu tegen nieuwe camera’s voor TV Valkenburg.
Censuur is een woord dat niet voorkomt op de burelen van TV Valkenburg en graag zijn we een platform voor alle inhoudelijke meningen over het reilen en zeilen in onze mooie gemeente.
Henk Jakobsen,
Hoofdredacteur TV Valkenburg

← Vorig bericht

Sint Maarten optocht door Sibbe-IJzeren

Ontbijten met locoburgemeester levert € 121 op

Volgend bericht →