Geen kernrondje door Schin op Geul. Overleg op eerdere datum

Voorpagina » Toerisme » Geen kernrondje door Schin op Geul. Overleg op eerdere datum

Wethouder Carlo Vankan bezocht in april enkele kernen om ter plekke indrukken op te doen  over de stand van het fysieke domein. Dat deed hij samen met bewoners en leden van het Kernoverleg van de kern.
Vankan bezocht Broekhem op donderdag 6 april, Valkenburg-centrum op 11 april en in de Heek-Emmaberg wandelde hij op 18 mei. In Schin op Geul heeft Vankan de wandeling zonder bewoners en leden van het Kernoverleg gedaan.
Het ‘rondje Schin op Geul’ is niet doorgegaan op 13 april. De wethouder zei tegen TV Valkenburg hierover het volgende: “Wij van de gemeente zijn naar de afgesproken plek gegaan op de afgesproken tijd. Het kernoverleg had laten weten niet te komen omdat we (wethouders Remy Meijers en Carlo Vankan) al een separate afspraak hadden gemaakt met hun om een aantal zaken te bespreken. Wij hebben een half uurtje gewacht en zijn toen zelf een stukje gaan lopen, nadat we een telefoonnummer hadden achtergelaten bij de Kleine Koning, en hebben een aantal zaken zelf bekeken, met name de afhandeling van zaken van vorig jaar. Blijkbaar was er door de inwoners, buiten het kernoverleg, deze keer niets te melden, of is het advies opgevolgd zaken meer en meer via de geijkte kanalen te melden en was een gesprekje/blik met/van de Wethouder dit jaar niet nodig. Is overigens de eerste keer dat dit is gebeurd”.
Hieronder treft u een greep uit opbrengsten uit de andere kernrondjes:
– Voorstel plaatsen leuning bij ingang van de Beemde in Broekhem.
– Herstel loszittende stoeptegels en verzakte rioolkolken (Broekhem en Emmaberg).
– Onderzoek naar mogelijkheden tot het  verplaatsen in de bocht liggende parkeerplaatsen aan de Koningswinkelstraat.
– Aandacht voor opruimen hondenuitlaatplaats door eigenaren honden (Heek) middels extra bebording.
– Goed afstemmen “groentijd” zebra’s in centrum.
– Voorkómen tegen de richting in op de stoep fietsen in de Wilhelminalaan.
– Extra controle ontheffingen “werkverkeer” in autoluwe centrum.
– Diverse suggesties plaatsen “Smiley” voor snelheidsmetingen.
– Gevaarlijke verkeerssituatie hoek Boschweg/Hekerweg fietsers/autoverkeer.
– Tegengaan parkeren op fietspad Hekerweg.
– Extra reiniging rioolkolken Emmaberg.
Een deel van de voorstellen/ideeën is meteen in uitvoering gebracht. Ideeën zoals het vergroten van de parkeerplaats worden onderzocht of die binnen de bestaande budgetten en wettelijke regelgeving gerealiseerd kunnen worden, aldus wethouder Vankan. In het najaar worden weer nieuwe kernrondjes in de andere kernen gemaakt.

← Vorig bericht

Studenten maken glas-in-loodramen voor Openluchttheater

Wat is de opbrengst van de parkeergarage?

Volgend bericht →