Geen nieuw beleid, wel forse bezuinigingen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Geen nieuw beleid, wel forse bezuinigingen.

Tekort in 2016 op meer dan drie miljoen euro geraamd.Wethouder Hendrikx (PvdA, financiën) presenteerde woensdag de bezuinigingsvoorstellen van het College van B&W voor de komende jaren. "En dat zijn pijnlijke bezuinigingen", spiegelde hij de commissie EFT voor. In totaliteit wordt in 2011 € 771,259,= bezuinigd. Dat loopt op tot € 1.226,759,= in 2014.

Gekort wordt op brand- en rampenbestrijding, reiniging openbare ruimte, groenafval, wegenonderhoud, parkeerverwijssysteem, minder verkeersborden, verkeersveiligheidproject, schoolzwemmen, logopedie, muziekonderwijs, openluchtbad, IKL, onderhoud begraafplaatsen, hulpmiddelen, meer eigen bijdragen ziektekosten, subsidie CAD, voorlichting natuur en milieu, GGD, bestrijding ongedierte, handhaving milieuwetgeving en ruiming van graven.

De gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag van € 350.000 voor compensatie terugloop bevolkingsaantal.
Daartegenover staat een forse, nu nog niet duidelijke, bezuiniging op het Gemeentefonds. Hendrikx begroot nu 10%. "Dat wordt pas duidelijk als er een regeerakkoord er is". Vanaf 2016 wordt het tekort nog groter: € 3.228.000.

De raad zal hiervoor een dekking dienen te vinden.

← Vorig bericht

Nieuwe aanbesteding voor afrit A79.

Nieuwe toekomst voor kasteel Oost?

Volgend bericht →