Geen nieuwe accommodatie voetbalvereniging SV Geuldal

|
, , , ,

Het verenigingsperspectief van de voetbalvereniging SV Geuldal is onvoldoende om procedures en geld te investeren in een nieuw sportcomplex. Blijf waar je zit, is het standpunt van de colleges van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul. Met de kanttekening dat de nu door de club gebruikte locaties in Wijlre en Schin op Geul veel te ruim zijn.
Huis voor de Sport
Beide colleges komen tot dit standpunt nadat het Huis voor de Sport een door de gemeenten gevraagd advies heeft uitgebracht.
Concentratie
Als SV Geuldal al over wil gaan naar een concentratie van activiteiten dan kan het beste samengewerkt worden met verenigingen in Valkenburg of Gulpen-Wittem. Zo stellen de beide colleges.
SV Geuldal mogelijke lokaties

Waar naar toe?

Gulpen-Wittem laat blijken uitplaatsing van SV Geuldal uit Wijlre te willen. In de vorm van een doorontwikkeling van het complex in Schin op Geul. Valkenburg aan de Geul geeft aan dat voor de voetballocatie in Schin op Geul “alternatieven vooralsnog aanzienlijk minder in realistische vorm beschikbaar zijn”. Met andere woorden een doorontwikkeling daar lijkt niet realistisch.
Het Huis voor de Sport stelt in zijn advies dat de afstanden van de huidige complexen in Wijlre en Schin op Geul ten opzichte van het Walramcomplex in Valkenburg relatief groot zijn. En het Walramcomplex is ontoereikend voor de gezamenlijke behoefte van VV Walram en SV Geuldal.
De afstand voor Schin op Geul ten opzichte van het complex van FC Gulpen in Gulpen is een struikelblok. Bovendien voldoet de huidige accommodatiecapaciteit van FC Gulpen niet aan de gezamenlijke behoeften van beide verenigingen.
SV Geuldal

SV Geuldal

Deze voetbalclub is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen VV Wijlre en RKVV Struchter Boys. Zowel de locatie in Wijlre als in Schin op Geul zijn nog in gebruik. De wens om te komen tot één (nieuwe) accommodatie is ingegeven vanuit de behoefte aan concentratie van activiteiten, ten behoeve van een effectievere inzet van vrijwilligers, om financiële redenen en om de saamhorigheid en het draagvlak binnen de club te waarborgen.
← Vorig bericht

Laatste schooldag nog samen effe feesten

Meer jaren steun voor alle huiskamerprojecten

Volgend bericht →