Wethouder Carlo Vankan sprak over de nieuwste ontwikkelingen rond de Bergervliet in Berg & Terblijt. Hij verleent medewerking aan de planologische verandering als Wonen Berg en een investeerder met plannen komen. Het College wil – onder voorwaarden – meewerken aan deze ontwikkeling.

2018
Tijdens de begrotingsbehandeling van vorig jaar zei Vankan iets gelijk luidend. “Dinsdag maakte wethouder Carlo Vankan bekend dat hij aan tafel zit met een project-ontwikkelaar. De woningstichting “Wonen Berg & Terblijt” is ook aangeschoven bij de gesprekken”, aldus Vankan tijdens de begrotingsbehandeling in 2018.

Archieffoto TV Valkenburg