Dit i.v.m. de weersomstandigheden en -verwachtingen voor vanavond.In overleg met gemeente en Peters Papierhandel is besloten vanavond
geen oud-papier op te halen in de Hekerbeek, Heek, Nieuweweg en Emmaberg.
Dit i.v.m. de weersomstandigheden en -verwachtingen voor vanavond.

Wij weten niet of de gemeente jullie hier van op de hoogte heeft gesteld, maar bij deze
namens ons de vraag of dit via de kabelkrant en internetsite van jullie bekend kan worden gemaakt.

De eerst volgende reguliere ophaaldatum van het oud-papier is 18 januari 2010.