Geen parkeerverbod in St.Apolloniastraat Sibbe

Voorpagina » Toerisme » Geen parkeerverbod in St.Apolloniastraat Sibbe

Er komt geen parkeerverbod voor auto’s in de Sibbense St. Apolloniastraat. In de sterk stijgende en doodlopende straat heeft de afvalophaaldienst veel moeite om de straat in te rijden. “Nagenoeg alle bewoners hebben hiervoor gekozen”, zegt wethouder Remy Meijers. Meijers deelt mee dat anderen dan bewoners uit de St.Apoloniastraat hun auto in die straat parkeren.

Clusterplek afval
Voor de inzameling van huishoudelijk afval wordt aan het begin van de St.Apoloniastraat een plek ingericht waar alle bewoners hun afval kunnen verzamelen. “Daardoor hoeft de ophaaldienst niet langer afhankelijk te zijn van de parkeersituatie in de straat. De mogelijkheid voor het instellen van een parkeerverbod zou een mogelijkheid kunnen zijn. Echter verkeersdeskundigen hebben samen met de bewoners van de straat toch anders geconcludeerd”, aldus het college van B&W.

Paaltjes
Om tegemoet te komen aan het verzoek van de bewoners om de verkeerssituatie op de hoek van de straat en de Bergstraat te verbeteren, worden er paaltjes geplaatst. Plus een verkeersbord met de tekst met “twee wielen op de stoep parkeren” er te plaatsen.

Bloemenbuurt
Niet alleen in Sibbe wordt het afval op één centraal punt opgehaald. Dat gebeurd ook in de Broekhemse Zonnebloemstraat. “Daar zijn geen reacties ontvangen, daar zijn geen problemen met deze oplossing”, zegt Meijers.

Foto Robert Rouwet, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Muur bij Openluchttheater wordt geluidsscherm

In juni 2020 scheen de zon 50 uur minder

Volgend bericht →