Geen parkeervergunningen in de Grachtstraat.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Geen parkeervergunningen in de Grachtstraat.

De parkeerdruk is volgens bewoners fors gedaald de afgelopen jaren.Na onderzoek heeft het gemeentebestuur besloten om het parkeervergunningsysteem in de Schin op Geulse Grachtstraat per direct af te schaffen.

"De Grachtstraat is de enige straat in Schin op Geul met een parkeerregime. Er ontstaan hier geen parkeerproblemen doordat automobilisten het betaald parkeren in aanliggende straten willen ontwijken. In andere parkeersectoren waar vergunning-parkeren geldt is dit wel het geval. Het parkeeronderzoek heeft aangetoond dat een parkeerregulering in de Grachtstraat niet langer nodig is. Dit wordt ook bevestigd door de bewoners", schrijft de gemeente in een brief aan de gemeenteraadsleden.

De afgelopen maanden is onderzocht of er inderdaad sprake is van een acceptabele parkeerdruk. Geconstateerd is dat er overdag een maximale bezetting was van 50 %. In de avonduren was dit niet hoger dan 85 %. Alle bewoners zijn middels een huis-aan-huis brief uitgenodigd om hun standpunt over het vergunning-parkeren aan ons kenbaar te maken. Hierop hebben slechts twee bewoners laten weten de vergunningen graag te willen behouden. De overige reacties gaven aan dat men voorstander is van het afschaffen van de vergunningen.

← Vorig bericht

Dwingel tijdelijk afgesloten voor voetgangers.

Open dagen in schilderschool Vaart.

Volgend bericht →