Geen sluipverkeer meer mogelijk naar centrum

Voorpagina » Toerisme » Geen sluipverkeer meer mogelijk naar centrum

Sinds maandag 25 juli is er geen sluipverkeer meer mogelijk vanuit de Pastoor Sartonstraat richting het winkelcentrum. De gemeente heeft er paaltjes aangebracht. “Zowel tussen 7 en 11 uur (venstertijd voor het laden/lossen) als daarbuiten. Voertuigen rijden dan de voetgangerszone in én tegen het verkeer in. Dat is beide niet toegestaan. Bebording blijkt niet afdoende”, aldus Jos Bauer, deelprojectleider Hart van Valkenburg.
De parkeerterreinen van Scheepers en Botterweck blijven bereikbaar vanuit de Pastoor Sartonstraat. Verder het centrum inrijden is er vanaf nu niet meer bij. Het centrum is nu echt autoluw gemaakt. “Het dichtzetten op deze wijze is een uitdrukkelijke wens van Stichting Bewonersbelangen St. Pieterstraat”, aldus Bauer.

← Vorig bericht

Uitslag St.Rosa-loterij bekend

CDA: Hap-snap-beleid bij herstel van d'n Dwingel?

Volgend bericht →