Geen toestemming woningbouw bij St.Gerlachplein

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Geen toestemming woningbouw bij St.Gerlachplein

Voor “begeleid wonen”

Aan het principeverzoek van Stichting Pepijn en Paulus om een woongebouw te realiseren aan het St.Gerlachplein met als doel begeleid wonen te stimuleren wordt door het College geen medewerking verleent.

“Een dergelijke ontwikkeling past niet bij de visie van de gemeente voor dit gebied” zo beargumenteert het College. Met deze visie bedoelt de gemeente het bestaande bestemmingsplan.

Het College van B&W bekijkt voor de toekomst op welke manier op deze plaats wel gebouwd kan worden. In ieder geval geen “begeleid wonen”. Voor deze vorm van wonen in Houthem zijn al voldoende mogelijkheden. Denk aan St.Franciscusoord en de plannen van de stichting Pepijn en Paulus op het terrein van Frissen Tuin en Park.

← Vorig bericht

Er komt een infoavond over afsluiting Klein Heideweg

Recron vraagt om afschaffing toeristenbelasting

Volgend bericht →