Geen verplaatsing van sportcomplexen

Voorpagina » Nieuws » Geen verplaatsing van sportcomplexen

Wethouder Niels Dauven maakte tijdens de commissievergadering Sociaal Domein van maandag 19 september 2022 bekend dat de verplaatsing van de sportcomplexen nu niet aan de orde is omdat de kosten hiervan niet opwegen tegen de schade bij eventuele nieuwe overstromingen.

Rapport
Jef Pluijmen (CDA) vroeg waarom het rapport van Driver & Partners niet aan de commissie ter inzage was gegeven. De wethouder antwoordde dat het een conceptrapportage betreft, een definitieve versie wordt later ter discussie gebracht. Voor SV Geuldal moet de situatie nog worden bekeken. SV Geuldal is een aparte casus. De hoofdvelden in Wijlre (omgeploegd door de wilde zwijnen, red.) en in Schin op Geul (slecht werkende drainage, red.) zorgen voor grote problemen. Te zijner tijd wordt hierover een beslissing genomen.

Archieffoto’s TV Valkenburg

← Vorig bericht

Houthemse oorkonden worden gedigitaliseerd

Valkenburg lost armoedeprobleem op via eigen beleid

Volgend bericht →