Geen overdekte wielerhal op kop Cauberg

Voorpagina » Toerisme » Geen overdekte wielerhal op kop Cauberg

Er komt definitief geen overdekte wielerhal met faciliteiten op de kop Cauberg. Dat heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul vandaag, dinsdag 16 mei 2017, bekend gemaakt. De zgn. Technodrome is sedert januari 2016 onderzocht en is niet haalbaar. De verleende € 50.000,- komt nu vrij.
Bij de realisatie van de overdekte wielerbaan zou ook een stijgpunt vanuit de kop Cauberg richting het nog te ontwikkelen Leeuwterrein aan de Plenkertstraat vice versa ontwikkeld worden. Dit is nu ook van de baan.
De initiatiefnemers Engie, Van Roey, BAM en Zwarts en Jansma Architecten in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul hadden twee externe adviseurs opdracht gegeven om de haalbaarheid van het project te onderzoeken.
Een fragment uit het persbericht van de gemeente over de conclusie: “De conclusie van het onderzoek is dat het realiseren van een volwaardige overdekte high-tech wielerbaan ten behoeve van test- en trainingsactiviteiten in Valkenburg aan de Geul binnen de huidige randvoorwaarden niet realistisch is. Een belangrijke randvoorwaarde was het structureel financieel sluitend krijgen van de businesscase”. In gewoon Nederlands: de investeringen voor zo’n wielerbaan liggen structureel hoger dan de berekende opbrengsten: forse structurele tekorten hebben de initiatiefnemers genoodzaakt met het project te stoppen.
Een consortium van bedrijven en organisaties heeft een concept Technodrome ontwikkeld. Daarin in naast test- en trainingsruimten, vergaderruimten etc. een wielerbaan voorzien van 200 meter voor gebruik door breedtesporters, talenten en topsporters. Het bedrijfsleven zal het Technodrome ondermeer gebruiken om nieuwe producten te testen.

← Vorig bericht

Er bestaan veel onduidelijkheden rond herbouw Croix de Bourgogne

Jambo Hakuna Matata voert projecten uit in Kenia

Volgend bericht →