Gehandicapt en toch een dagje uit

Voorpagina » Nieuws » Gehandicapt en toch een dagje uit

Als U geen gebruik kunt maken van openbaar vervoer door een handicap, ziekte of een rolstoel en hiervoor door de gemeente aan U een WMO-pas is verstrekt, kunt U gebruik maken binnen een straal van 25 km in de regio van persoonlijk vervoer met Omnibuzz. Buiten een straal van 25 km wordt dit vervoer onder gelijke voorwaarden verzorgd door Valys. Voor beide organisaties dient U in het bezit te zijn van een vervoerspas. Valys kent evenals Omnibuzz een eigen bijdrage. Bij Valys € 0,20 per km. met een persoonlijk km budget van normaal 700 km per jaar met een speciale verhoging naar 2350 km per jaar met toestemming. Een begeleider is gratis, twee medereizigers tegen betaling. Per reis mogen twee hulpmiddelen meegenomen worden.

Tot 2020 gold in de gemeente Valkenburg 750 reiszones per jaar (gelijk aan 3000 km). Door de gemeenteraad is in een bezuinigingsronde van  € 32.913,-  dit aantal teruggebracht tot 590 zones per jaar (gelijk aan 2000 km). Bovendien wordt per rit een maximum van vijf zones ingesteld. In de meeste Limburgse gemeenten geldt al deze maximale zone toewijzing.

Er is vastgesteld in onze gemeente dat 97% van de aanvragers hiervoor in aanmerking komt. Gebleken is uit de praktijk dat ook het vervoer naar de dagbesteding in sommige gevallen betaald werd door de gemeente terwijl dit door de dagbestedingsinstantie zelf moet worden betaald. Diegenen die aantoonbaar meer zones moeten gebruiken boven het momenteel geldende maximum van 750 zones (momenteel 6 personen) kunnen dit via het WMO loket bespreken. Tevens is vastgesteld dat 150 pasbezitters in onze gemeente niet of nauwelijks gebruik maken van dit vervoer.

Alle informatie staat op de websites van Omnibuzz en Valys ook telefonisch bereikbaar onder 0900-3310550 (Omnibuzz) en 0900-9630 (Valys). 

← Vorig bericht

Bijstandsuitkering

Protestantse kerk blijft in beeld voor verenigingen + video

Volgend bericht →