Geheimhouding Polfermolen opgeheven

Voorpagina » Toerisme » Geheimhouding Polfermolen opgeheven

Een unaniem besluit van de gemeenteraad resulteert in het opheffen van geheimhouding op alle stukken van het dossier ‘De Polfermolen”. Dat zal per donderdag 1 juni a.s. het geval zijn.
Wethouder Remy Meijers, ook commissaris bij de Polfermolen namens de gemeente, krijgt zo nog de kans om personeel en andere belanghebbenden in te lichten over de nieuwe situatie. Daar had de wethouder om verzocht en zijn verzoek is ingewilligd.
De raad stemde over opheffing van de geheimhouding tijdens een besloten vergadering vandaag tussen 17 en 19 uur voorafgaande aan de openbare raadsvergadering.

← Vorig bericht

Koningsvogelschieten in Strucht

Koningsvogelschieten in Valkenburg-centrum

Volgend bericht →