Inzamelacties voor Beiroet

Voorpagina » Nieuws » Inzamelacties voor Beiroet

Het Missiebureau van het bisdom Roermond is een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Het geld gaat naar een lokaal opvangcentrum, waarmee het Missiebureau al jaren goede contacten onderhoudt. Het geld dat het Missiebureau inzamelt, wordt door de lokale partner gebruikt voor het verlenen van directe hulp in hun naaste omgeving. Het gaat dan om het verstrekken van voedselpakketten, water en kleding. Daarnaast wordt geholpen met het ruimen van puin en de wederopbouw van huizen.

Gehele woonwijken verwoest
“Deze ramp is dramatisch voor Beiroet,” zegt directeur Elianne van den Heuvel van het Missiebureau. “Naast een ongekende inflatie, waardoor vele Libanezen al nauwelijks voldoende middelen hadden om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, kwam ook de gezondheidszorg onder enorme druk te staan. Door corona werden ziekenhuizen en verplegend personeel al overvraagd. Door de verwoesting van gehele woonwijken zijn duizenden mensen dakloos geworden of hun werk kwijtgeraakt.”

Doneren
Wie mee wil doen aan deze actie kan een gift overmaken via rekeningnummer NL27 INGB 0001 0450 00 t.n.v. ‘Missiebureau Roermond o.v.v. ‘Beiroet’. Online doneren kan ook via de website van het Missiebureau: www.missiebureau.nl

Giro 555
De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 slaan ook de handen ineen en roepen heel Nederland op om in actie te komen voor Beiroet.

← Vorig bericht

Groot onderzoek naar nierpatiënten met corona

Volgende week ook nog tropenrooster voor ophalen afval

Volgend bericht →