Geld van het casinopleintje niet voor de Grachtstraat

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Geld van het casinopleintje niet voor de Grachtstraat

Vrijgekomen € 75.000 niet voor parkeerproblemen bestemd, maar misschien toch een oplossing.De coalitiepartijen AB, SP en Transperant stemden tegen de ingediende motie van IBGV om de € 75.000, die gereserveerd zijn voor het opknappen van het Casinopleintje aan de Jan Deckerstraat, over te hevelen naar de Grachtstraat.
Hiermee, en met de reeds gereserveerde € 15.000 zou een snelle aanpak van de al jaren slepende parkeerproblematiek in de Schin op Geulsestraat mogelijk worden.
Het geld voor het opknappen van het Casinopleintje is op korte termijn niet nodig daar het pleintje gebruikt wordt voor de aan- en afvoer van materialen tijdens het herstel van de Geulkademuren.
De werkzaamheden beginnen op zijn vroegst na de zomer 2007. Burgemeester Nuijtens had de raad geadviseerd de motie niet aan te nemen.
Zeer opvallend hierbij is dat de raadsleden Peter de Vries (SP) en Jacques Blom (TP) als Schin op Geulers tegen de motie stemden. Ook het advies van wethouder Leenders (TP), tot voor kort woonachtig
in Schin op Geul, werd niet met duidelijke redenen omkleed.
Hieruit blijkt hoe het stemgedrag wordt bepaald en een eigen invulling wordt gegeven aan het woord: kernenbeleid.
Intussen heeft Wethouder Sjef Kleijnen als reactie hierop laten doorschemeren, dat hij hard bezig is om toch geld te vinden binnen de begroting om alsnog tot een oplossing te komen voor de Grachtstraat.
Zoals door hem beloofd zal na 31 januari 2007 een nieuwe bijeenkomst met de bewoners worden belegd. Hier zal hij zijn plannen ontvouwen en proberen hiervoor een zo groot mogelijk draagvlak te vinden.

← Vorig bericht

Tweede Christmas Art Fair in Streekmuseum te Valkenburg

St.Maartensoptocht in Schin op Geul

Volgend bericht →