Geld voor gemeenschapshuizen, niet voor Valkenburg-c

Voorpagina » Toerisme » Geld voor gemeenschapshuizen, niet voor Valkenburg-c
Er is € 336.000,- beschikbaar voor de Valkenburgse gemeenschapshuizen. Voor alle duidelijkheid gaat het om De Beemde in Broekhem, De Blokhut in Sibbe, ’t Vöske in Berg & Terblijt, ’t Geboew in Schin op Geul, De Holle Eik in Houthem St. Gerlach en Cascade in Vilt. In het voorstel dat maandagavond in de commissie Sociaal Domein besproken werd is de Polfermolen, als gemeenschapshuis voor de kern Valkenburg-centrum, niet opgenomen.
Alle fracties in de gemeenteraad konden hun visie op het twee jaar geleden opgesteld stuk van Spirato geven. In het Spirato onderzoek zijn drie van de genoemde gemeenschapshuizen ondervraagd.
CDA-fractievoorzitter Math.Knubben vond dat in het subsidiebeleid niet alleen de gemeenschapshuizen maar ook de gemeentelijke accommodaties moesten worden meegenomen. De Polfermolen wordt er niet in meegenomen waardoor kern Valkenburg-Centrum wordt uitgesloten.
Wethouder Remy Meijers, die de notitie heeft opgesteld, ziet de Polfermolen als een bijzonder gemeenschapshuis waarvoor een nieuwe regeling moet worden opgesteld.
Hub Aussems (PGP) kwam met een eerste reactie van Cascade Vilt die zoeken naar wegen om dit gemeenschapshuis om te vormen in een nieuwe stijl en hiervoor te zoeken naar cofinanciering.
VVD-fractievoorzitter Harrie Trimbos is het oneens met de insteek van het CDA om de Polfermolen als een gemeenschapshuis te benoemen. “Een gemeenschapshuis is voor mij iets anders dan de Polfermolen. Ook al zitten er verenigingen in. In mijn optiek – hoe belangrijk ook voor Valkenburg – een commerciële unit die ook commercieel wordt ingevuld waarvoor alle diensten betaald moet worden. Het is appels met peren vergelijken”, aldus Trimbos.
Henk Bemelmans (AB) stelde voor om allereerst een juiste omschrijving te geven van de begrippen “gemeenschapshuis” en “gemeentelijke accommodatie”. “Laten we daar een discussie over voeren”, aldus Bemelmans.
Tevens werd voorgesteld om te onderzoeken of in de toekomst het houden van commissievergaderingen in gemeenschapshuizen mogelijk is, waardoor de burger korter bij de politiek wordt betrokken.
Buiten de gemeentelijke subsidie van € 100.000,- heeft de provincie nu een subsidie van € 340.000,- beschikbaar. Deze wordt echter alleen toegekend voor ontwikkeling van nieuwe ideeën.
Het vervolgtraject om te komen tot een raadsvoorstel inzake gemeenschapshuizen is als volgt:
Het proces ziet er als volgt uit:
11 oktober voorleggen concept beleid aan de besturen van de gemeenschapshuizen;
31 oktober besluit college van burgemeester en wethouders over beleid gemeenschapshuizen;
20 november beleid gemeenschapshuizen in commissie Sociaal Domein en
11 december besluit gemeenteraad.
Lees HIER de notitie van het college van B&W.
← Vorig bericht

Basisscholen Vilt en Houthem ook dicht?

Rob Ruijgh verlengt contract bij wielerploeg

Volgend bericht →