Geld voor restauratie Mauritiuskerk

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Geld voor restauratie Mauritiuskerk

Onder voorwaardenHet kerkbestuur van de H. Mauritiuskerk in Schin op Geul wordt met
€ 20.000,= door de gemeente Valkenburg aan de Geul gesubsidieerd voor de restauratie van de glas-in-loodramen in de kerk.
Voor deze restauratie zal nu eenzelfde bedrag door de provincie verstrekt gaan worden als toegezegd is door de gemeente.
De begrote kosten van dit project bedragen totaal €200.000,–. Hiervoor wordt een rijkssubsidie verleend van € 140.000,– Met de nu toegezegde subsidies blijft een bedrag van € 20.000,– dat door de gemeenschap zelf moet worden opgebracht.
De verlening van het subsidiegeld is uiteraard aan voorwaarden gebonden.
Deze kan alleen gegeven worden als het een monumentale kerk betreft. “Net als in Houthem St.Gerlach en in Valkenburg Centrum, is de kerk in Schin op Geul als zodanig aan te merken” zegt wethouder Jef Kleijnen.
Met de restauratie zal begin 2009 worden gestart, omdat deze in December 2010 volgens de geldende voorwaarden moet zijn afgerond.
Het kerkbestuur in Schin op Geul heeft ook nog plannen om de noodzakelijke restauratie van de trap naar de kerk en de oude begraafplaats en de keermuren rondom de kerk aan te pakken. Een eerste subsidieverzoek hiervoor werd afgewezen maar hiertegen is door het kerkbestuur een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend, waarop nog geen uitspraak is gedaan.
De heer Lussenburg en Mevr. van den Hove van het Kerkbestuur waren in een eerste reactie uiteraard heel erg blij met deze toewijzing.

← Vorig bericht

Fractie AB overweegt in een brief aan het College een nieuwe vestiging

Bezwaren Lindenlaan ongegrond verklaard

Volgend bericht →