Gebed verdwijnt uit de raadzaal

Voorpagina » Toerisme » Gebed verdwijnt uit de raadzaal

De gemeenteraad gaat het welkomstwoord dat aan het begin van elke raadsvergadering door de voorzitter van de raad/burgemeester wordt uitgesproken, aanpassen. Daarmee wordt het geloof uit het gebed gehaald, rekening houdend met diverse stromingen binnen de huidige gemeenschap.
Er zijn twee fracties die over het nieuwe welkomstwoordje verdeeld zijn: Algemeen Belang en CDA. Fractievoorzitter Niels Dauven van AB vindt het voorstel zelfs ‘jammer’. Hij staat daarin alleen.
Dit wordt de nieuwe tekst die tijdens de eerstvolgende raadsvergadering besproken zal worden.
Opening:
Dames en heren, aan het begin van deze vergadering, waarin wij de belangen van de gemeente en de inwoners van Valkenburg aan de Geul behartigen, spreek ik de hoop uit dat deze gezamenlijke arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij met respect voor elkaars meningen hierbij kracht en inspiratie putten uit onze levens- en/ of geloofsovertuiging. Ik wens u daarbij veel wijsheid toe.

Sluiting:
Ik sluit de vergadering in het vertrouwen dat onze arbeid het welzijn, de veiligheid en welvaart van onze inwoners en gemeenschap Valkenburg aan de Geul zal bevorderen. Ik wens alle aanwezigen goed thuis.

Om het verschil aan te geven, hieronder de huidige tekst:

Opening:
Heer, wij bidden U, stort Uwe mildste zegen over deze vergadering, wil onze geest verlichten, onze beraadslagingen geleiden, opdat wij geen ogenblik te kort doen aan onze plicht en in staat mogen zijn de belangen van de gemeente Valkenburg aan de Geul met alle kracht te bevorderen.
Wij dragen u onze arbeid op tot Uwe meerdere eer en tot heil van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Amen.
Sluiting met gebed:
God, wij danken U na deze arbeid en bidden U, dat Gij hem wilt doen gedijen en strekken tot heil van de gemeente, welker belangen aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Moge er vrede en welzijn heersen.
Amen.

 

← Vorig bericht

Verder dromen in Schin op Geul

Ronald McDonald kindervallei zoekt vrijwilligers

Volgend bericht →