Gemeente stopt energie in duurzaamheid

Voorpagina » Toerisme » Gemeente stopt energie in duurzaamheid
In 2020 kunnen inwoners van Valkenburg aan de Geul op het gebied van duurzaamheid onder meer het volgende van de gemeente verwachten:
– onderzoek naar mogelijkheid energie op te wekken uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa (zgn. hernieuwbare energie) in de bebouwde omgeving:
– aanbod aan een 50-tal inwoners van een gratis scan van Stichting Dubbel Duurzaam;
– onderzoek naar mogelijkheden mensen te helpen bij de financiering ten behoeve van het verduurzamen van hun woning;
– onderzoek mogelijkheden van een project gericht op het vergroenen van tuinen;
– oprichten van een “duurzame denktank” van inwoners. Deze denktank zal gevraagd worden om ideeën van de gemeente te toetsen. Ook is er de mogelijkheid zelf ideeën aan te dragen. Bezien wordt of er ook animo bestaat voor een soortgelijke denktank voor ondernemers;
– de leerlingenraden van de basisscholen krijgen een uitnodiging mee te praten en te denken over duurzaamheid;
– in de eigen gemeentelijke organisatie wordt duurzaamheid onder de aandacht gebracht van alle medewerkers zodat bijvoorbeeld het verduurzamen van evenementen vorm krijgt.
Deze punten staan in het jaarprogramma duurzaamheid 2020 waarover de gemeenteraad op 9 december a.s. spreekt en besluit.
← Vorig bericht

Scherpe woordenwisseling behandeling jaarstukken 'Kom Leren'

Intocht Sint Nicolaas in Broekhem

Volgend bericht →