Gemeenschap helpt ondernemers in het centrum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Gemeenschap helpt ondernemers in het centrum.

Iedere inwoner ‘geeft’ € 35,=.Maandagavond stemden alle politieke raadsfracties (Algemeen Belang – VVD – PvdA – D66 – SP – PPGV en CDA) unaniem in met een vijftal maatregelen om de bereikbaarheid van Valkenburg centrum te verbeteren. Aangekondigde moties om het gehele centrum voetganger vrij te maken ten behoeve van de auto, haalden niet het stadium van een gezamenlijke motie. De kosten die daarmee gemoeid zijn, zouden vele malen hoger uitvallen dan de opbrengsten. Alle geplaatste voorzieningen, zoals verzinkbare palen etc., zouden weggehaald moeten worden. Het centrum zou wederom op de schop moeten.
Voor de raadsfracties zijn de vijf genomen steunmaatregelen het hoogst haalbare op dit moment.

Ondernemersvereniging VOC zou zich nu moeten richten op de volle uitvoering van de steunmaatregelen die de vertegenwoordiging van de bevolking, want dat is de gemeenteraad uiteindelijk, moeten storten. Nog geen twee maanden geleden is het zgn. ‘belparkeren’ ingevoerd. Parkeergeld betalen via je mobieltje. Makkelijk en eenvoudig. Nooit meer een parkeerbon voor te lang parkeren zonder te betalen.

KLIK HIER voor meer informatie over belparkeren.

De maatregelen zijn tijdelijk. Tot Hemelvaartsdag 2014. Na een evaluatie wordt bekeken of er aanvullende c.q. nieuwe maatregelen nodig zijn. Op zijn vroegst zouden deze tijdens de begrotingsbehandelingen in november 2014, door de nieuwe raad, genomen kunnen worden. Het verhaal ‘bereikbaarheid’ is nog niet ten einde.

Hier leest u puntsgewijs de besluiten die maandagavond genomen werden:
1. Parkeerterrein Villa Via Nova: parkeren uitbreiden voor 10 cent in het eerste uur na 11 uur. Voor 11 uur is er in Valkenburg gratis parkeren.
2. Verkeerstechnisch onderzoek te doen naar het beter bereikbaar maken van het centrum, uiterlijk klaar vóór 1-3-2014;
3. Zebra oplossing op de Reinaldstraat;
4. Extra parkeerplaatsen bij de nieuwe Geulbrug op het Th.Dorrenplein;
5. Geld uit het egalisatiefonds heffingen te benutten voor onderzoek en facilitering gezamenlijke acties met de ondernemers.
Een uitwerking per punt zoals deze maandagavond voorgelezen werden:

1. het college op te dragen zodra mogelijk op het parkeerterrein aan Villa Via Nova de bestaande faciliteit van gratis parkeren tot 11.00 uit te breiden in die zin dat € 0,10 betaald dient te worden voor het eerste uur parkeren na 11:00 uur, waarbij voor de gehele periode van 11:00 tot 20:00 uur op deze parkeerplaats dan geldt dat men voor het eerste uur dat men parkeert € 0,10 betaalt. Niet geheel gratis maar € 0,10 heeft slechts te maken met techniek in relatie tot handhaving en monitoring van de effecten. Globale berekeningen geven aan dat de hieruit voortvloeiende gemeentelijke inkomensderving op jaarbasis zou kunnen oplopen tot anderhalve ton. Wij willen voorstellen om deze proef vooralsnog te laten duren tot Hemelvaartsdag (dus tot en met 28 mei) met uitzondering van het Paasweekeinde i.v.m. de Amstel Gold Race en tijdig voor genoemde datum aan de hand van de effecten te evalueren en gevolgtrekkingen te maken.

2. Het college op te dragen verkeerstechnisch nader te onderzoeken op welke wijze Valkenburg-centrum, dat nu nog slechts via een omweg vanaf de oostzijde te benaderen is, verkeerstechnisch beter bereikbaar en toegankelijk is te maken. Immers, het omdraaien van de verkeersrichting L. v.d. Maesenstraat heeft dat bewerkt, door de omgedraaide richting aldaar lost het tijdelijk weer open stellen van bijvoorbeeld de Jan Deckerstraat, onderste deel Lindelaan en Poststraat ons inziens niets op. De resultaten van dit nader onderzoek verwachten wij uiterlijk 1 maart a.s..

3. Het college op te dragen voor de onveilige situatie van de tussen de twee apotheken liggende zebra een passende oplossing te zoeken;

4. Het college op te dragen te onderzoeken of na het gereedkomen van de nieuwe brug op het Th. Dorrenplein tijdelijk extra kortparkeerplaatsen zijn te creëren op het pleingedeelte grenzend aan de Dr. Erensstraat;

5. Tenslotte stellen wij het college en de ondernemersvertegenwoordigingen voor om het egalisatiefonds heffingen ondernemers (betreft overschot heffingen als bijdrage ondernemers aan centrumplannen en renovatie historisch centrum) te benutten voor ondersteuning en facilitering van stimulerende acties en activiteiten van gezamenlijke winkeliers om de retail te promoten. Hiermee doen wij een beroep op de solidariteit van ondernemers die niet tot het winkeliersgilde behoren.

← Vorig bericht

Veldeke bringk toneel oet Vilt nao Valkeberg.

Burgemeester Martin Eurlings officieel herbenoemd.

Volgend bericht →