Gemeente en Kasteelstichting staan tegenover elkaar inzake gidsenhuis.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Gemeente en Kasteelstichting staan tegenover elkaar inzake gidsenhuis.

De commissie “bezwaar en beroep” oriënteert zich eerst ter plaatse.Tijdens de donderdagavond gehouden hoorzitting inzake de nieuwbouw van het gidsenpand van de Kasteelstichting aan de Daalhemmerweg, staan de gemeente en de stichting lijnrecht tegenover elkaar. Stichtingsadvocaat mr. Lely vocht de afwijzing van het College aan in een 54 punten tellende pleitnota. Hij gaf de indruk te zoeken naar vormfouten in de gevolgde procedure door de gemeente.
De gemeente kon zich in haar motivering beperken tot één A4-tje. Waar het volgens Lely ging om de toepassing van “mergel”, hanteert de gemeente de term “meerwaarde voor de omgeving”. Ander twistpunt is de omvang van de nieuwbouw. Volgens de gemeente wordt het vlgs. bestemmingsplan toelaatbare bebouwingsoppervlak in beperkte mate overschreden, hetgeen de commissie beaamde.
Dit betitelde de gemeente met de term “niet open karakter”. Volgens de gemeen-te manifesteert het geheel zich hierdoor te massaal in het straatbeeld. De plaats, vorm en omvang zijn vanuit stedebouw-kundig oogpunt niet acceptabel. In de kwestie is nog geen uitspraak gedaan. De Commissie Bezwaarschriften heeft beide partijen gehoord.
Op voorstel van de voorzitter gaat de commissie binnenkort ter plekke zich overtuigen van de huidige situatie. De commissie zal over ongeveer drie weken adviseren aan het college van Burgemeester en Wethouders.

← Vorig bericht

Hoorzitting over nieuw gidsenhuis.

Onterechte publicaties over kasteel Oost.

Volgend bericht →