Gemeente en provincie opteren voor onafhankelijk onderzoek

Voorpagina » Toerisme » Gemeente en provincie opteren voor onafhankelijk onderzoek

Met de benoeming van dr. Jan J. Schrijen (64) als waarnemend-burgemeester van Valkenburg – van 1 maart tot uiterlijk 1 januari 2018 – hebben de fractievoorzitters afgelopen week met gouverneur Bovens en deputé Koopmans ook overeenstemming bereikt over het te volgen traject inzake het onderzoek naar toekomstige samenhang en samenwerking in Zuid-Limburg. De benoeming van Schrijen als waarnemend-burgemeester
kon de goedkeuring van alle fracties dragen. “Hij past zonder meer bij Valkenburg! Schrijen legt makkelijk contacten, met inwoners en partijen,” constateert CDA-woordvoerder Math Knubben.
Het misverstand dat de provincie uit was op een meer dan bestuurlijke samenwerking met centrumgemeente Maastricht, is daarmee ook van de baan. “Wij richten ons vizier nog altijd op het Heuvelland. Met Maastricht samenwerken is prima, maar een fusie is beslist niet aan de orde,” is het unanieme standpunt van de gemeenteraad. “Valkenburg wil participeren in de Heuvellandgemeenten. Daar liggen onze mogelijkheden. Nu liggen er nieuwe kansen, waar kunnen we die samen oppakken! Waar kunnen we elkaar versterken op inhoud. Krachten
bundelen is nu hoofdzaak in het Heuvelland. We blijven het onderzoek vanaf de zijlijn volgen,” geeft het viertal vrijdagochtend 13 januari 2017 aan.
Tijdens het verdere overleg met gouverneur en deputé hebben de fractievoorzitters voorgesteld dat bovengenoemd onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke netwerker en verbinder die de samenhang en samenwerking in het Heuvelland nader in kaart brengt. Hij of zij onderzoekt kansen op verbetering en versterking, zal zich met name richten op de tot nu toe onbenutte kansen en potenties van het Heuvelland in de regio Zuid-Limburg. De fractievoorzitters denken daarbij aan een looptijd van maximaal een half jaar om een duidelijk beeld en advies te krijgen.
Tijdens dit onderzoek, zo meldden de vier fractievoorzitters/raadsleden eenduidig, blijft de procedure om te komen tot een door de Kroon benoemde nieuwe burgemeester per 1 januari 2018 gehandhaafd.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg © 2017

← Vorig bericht

Juliana opent nieuwe Brasserie

Blijft de winter?

Volgend bericht →