Gemeente gaat beheer en onderhoud uitbesteden

Voorpagina » Toerisme » Gemeente gaat beheer en onderhoud uitbesteden

Dinsdagavond wordt de eerste stap gezet in het meer en meer uitbesteden van gemeentelijke diensten wat betreft onderhoud en beheer in de openbare ruimte. Met een duur woord het dit: “ontzorgen”.
Hierover staat in een raadsinfobulletin het volgende te lezen: “Voorts verwachten wij dit najaar, uiterlijk 2017, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, voor wat betreft groen en reiniging met inbegrip van onkruidbeheer op verhardingen, in de vorm van een meerjarenontzorgingscontract op de markt te kunnen plaatsen. Hiermee beogen wij de kwaliteit en continuïteit van het beheer en onderhoud te waarborgen, middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en de eigen organisatie zo min mogelijk te belasten met de “going concern” taken. Uitgangspunt daarbij is het bereiken van een hoge r service- en kwaliteitsniveau.  Naast de genoemde taakvelden zal worden onderzocht in hoeverre uitbreiden met het boom- en bermonderhoud een meerwaarde biedt”.
Wethouder Carlo Vankan (Algemeen Belang) zegt in een mondelinge toelichting dat op korte termijn gestart wordt met een totale inventarisatie van alle verkeersborden in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het Verkeersadviesbureau Ronnico uit Hoevelaken heeft de opdracht ontvangen om dit onderzoek uit te voeren waarbij gelet wordt op welke wijze het systeem van bewegwijzering en straatnaamborden geoptimaliseerd  kan worden. Vankan wil via een ontzorgingscontract met een marktpartij bezien wat ‘slim onderhoud en beheer van het totale bordenareaal kan bijdragen aan een structurele kostenbesparing op de lange termijn.
De ontzorging zal met name gericht zijn op beeldgericht werken, burgerparticipatie en
klachtenmanagement. Vanzelfsprekend hechten wij ook grote waarde aan de inzet, begeleiding en ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zal een
wezenlijk onderdeel worden van het te sluiten contract.
Klik op de link om het raadsinformatiebulletin in zijn geheel te lezen: https://tvvalkenburg.tv/wp-content/uploads/2016/05/16.15-Ontzorgingscontracten-Openbare-Ruimte.pdf

← Vorig bericht

Jo Heiligers Walramsupporter van het jaar

"U verleidt mij niet tot initiatieven"

Volgend bericht →