Gemeente gaat uitingen op sociale media volgen

Voorpagina » Toerisme » Gemeente gaat uitingen op sociale media volgen

De gemeente wil meer greep krijgen op haar reputatie als gemeentelijke organisatie zodat ondermeer mogelijke “crisissituaties” in de kiem kunnen worden gesmoord. Het college wil in een vroeg stadium de burger de juiste informatie toesturen bij belangrijke projecten, dossiers en beleidswijzigingen. Daarvoor wil het college 0,8 fte inzetten, de kosten bedragen bijna 1 ton jaarlijks. Als de gemeenteraad het geld ervoor vrijmaakt.
Naast deze richtinggevende publicaties wil het college de sociale media gaan monitoren. Zij wil € 10.000,- inzetten om reputatieschade voor de gemeente te voorkomen en crisissituaties in de kiem te smoren. De gelden moeten ingezet worden om het belang van de gemeente te waarborgen.
Nog eens € 10.000,- wordt ingezet in een andere manier van communiceren van alle medewerkers en bestuurders. Zij wil dit op een effectieve en laagdrempelige manier gaan doen. De gemeente heeft diverse kanalen waar ze met haar burgers communiceert. Dat is de gemeentepagina in ‘Via Limburg’. Echter dit blad wordt slecht gedistribueerd. Tevens verstuurt de gemeente wekelijks digitale nieuwsbrieven en publiceert artikelen via haar eigen website en via het lokaal tv-programma ‘WIJ Valkenburg’.
Archieffoto TV Valkenburg
 

← Vorig bericht

Met minder mensen meer mans

"Geef een jas, verwarm een hart"-actie

Volgend bericht →