Gemeente houdt regie Kerstmarkt Gemeentegrot

Voorpagina » Toerisme » Gemeente houdt regie Kerstmarkt Gemeentegrot

De gemeente Valkenburg aan de Geul houdt tot en met 2021 de regie over de Gemeentegrot Kerstmarkt. Door de gemeenteraad wordt voor dit jaar een krediet verleent van een kwart miljoen. Diverse politieke partijen vroegen tijdens de raadsvergadering uitleg over het exploitatietekort van de editie 2018, zijnde  circa € 250.000,-.
Mariëlle Smeets (VVD) sprak zelfs het woord “staatssteun” uit;
Hilde Baay (PGP) vroeg “waarom de gemeente nu de regie wilde hebben over dit evenement, of hierin geen andere partijen geïnteresseerd zijn en of dit extra werk oplevert voor de ambtenaren, ten koste van de normale werkzaamheden.”
Math. Knubben (CDA) merkte op dat “uit de cijfers blijkt dat in het totale plaatje een behoorlijk overschot voor de gemeente is in de organisatie.”
Niels Dauven (AB) had moeite met het tekort en vroeg “uit welke ‘pot’ dit moet worden betaald omdat totaal € 600.000,- door de raad beschikbaar is gesteld voor grote evenementen de komende vier jaar.”
Wethouder Claudia Bisschops (CDA) zag dit evenement in de eigen Gemeentegrot als te belangrijk voor de gemeenschap en wilde daarom wel de regie houden. “Het tekort ontstaat door veiligheidsvoorschriften die steeds strenger worden. De verwachting is dat het bedrag zal verminderen. Het evenement zal binnenkort aanbesteed worden om andere partijen te interesseren.” De inzet van eigen ambtenaren wil zij tot budgetneutraal proberen terug te brengen.
Op een vraag van Gertie Silverentand (VSP) deelde wethouder Bisschops mede dat in 2017 aan de toenmalige organiserende Stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion een kredietgarantie was verleend van € 70.000,-.
Dit werd door de toenmalige raad, waar Silverentand ook deel van uitmaakte, akkoord bevonden. Na overleg met de directeur Middelen moest Bisschops wel toegeven “dat hierover nooit door de stichting inzage in de stukken was gegeven.”
Het collegevoorstel werd door alle partijen vervolgens aangenomen met uitzondering van de V.S.P. die pas in april wil beslissen nadat een uitgebreide evaluatie is gehouden over Kerststad Valkenburg.
Foto TV Valkenburg
 

← Vorig bericht

Miljoenenprijs in casino gevallen

Ziesjoem-zanger valt van trap

Volgend bericht →