Gemeente komt 6 ton tekort in 2013.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Gemeente komt 6 ton tekort in 2013.

En toch geen lasten verzwaring voor de burgers.De gemeente Valkenburg aan de Geul komt volgend jaar 6 ton tekort in haar begroting. "Dit tekort wordt veroorzaakt door externe factoren. Dan denk je aan landelijke ontwikkelingen en, natuurlijk, de recessie", zegt wethouder Financiën Jan Hendrikx (PvdA/D66).

Het College voert een terughoudend financieel beleid. Het tekort van 6 ton is opgebouwd uit een korting van het gemeentefonds (bijna 2 ton), verhoging van de BTW (2 ton), onderhoud Polfermolen (1 ton) en 1 ton minder parkeeropbrengsten door minder gasten.

Ondanks het tekort in 2013 wil het gemeentebestuur geen extra inkomsten halen door lasten bij burgers te verzwaren maar te zoeken naar besparingen in bestaand beleid.

Het tekort wordt aangezuiverd door het inzetten van het positieve jaarsaldo 2011 (€ 270.000), dividend uitkering Essent (€ 130.000), inzet reserve welzijn (€ 54.000) en een stelpost van € 32.000,=.
"Als de Raad toch wensen op tafel legt moet de Raad zelf de dekking daarvoor aangeven", aldus Hendrikx.

← Vorig bericht

Drempel in plaats van chicane in Berg?

Geulpark blijft een natuurgebied.

Volgend bericht →