Gemeente zoekt 'kwaliteit en continuïteit' voor Santa's Village

Voorpagina » Toerisme » Gemeente zoekt 'kwaliteit en continuïteit' voor Santa's Village

In een reactie naar TV Valkenburg op eerdere berichtgeving, laat de gemeente Valkenburg aan de Geul weten voor de editie 2021 van Santa’s Village op zoek te gaan naar ‘kwaliteit en continuïteit’ van de bovengrondse kerstmarkt. Welke organisatie deze twee doelstellingen gaat realiseren, is nu nog onbekend. Medio januari wordt een inwoners evaluatie gehouden over het gehele kerstgebeuren in Valkenburg-centrum. De Valkenburgse Senioren Partij heeft inmiddels een brief met vragen aan het college van B&W gestuurd.
Volledige reactie van de gemeente Valkenburg aan de Geul
“Begin december 2019 hebben wij – op verzoek van Santa’s Village – geantwoord op hun vraag of zij voor de komende jaren ook weer een Kerstmarkt in ons centrum mogen organiseren. Daarop hebben wij geantwoord dat hierover nog geen zekerheid bestaat. Een afspraak met de organisatie van Santa’s Village loopt dit jaar af. Begin januari 2020 is er overleg met alle attracties de stichting Kerststad Valkenburg over de toekomst van Kerststad algemeen. De invulling van het centrum maakt daar ook onderdeel van uit.
Resultaat van die evaluatie is een notitie aan het college over de toekomst vanaf 2020. Hoe die er uit gaat zien voor o.a. het centrum is nog niet bekend. Kan hetzelfde zijn, kan met andere accenten, kan zelf heel anders zijn. Wél denkt de gemeente ook na over het aanbesteden van bepaalde onderdelen. Dat is in het verleden ook al gebeurd met b.v. de Bokkemèrt. Het gaat dan met name om het verlenen van een concessie voor het gebruik van gemeentegrond.
Santa’s Village heeft zich de afgelopen jaren tot een goede aanvulling van het totaalaanbod Kerststad ontwikkeld. Daarvoor zijn we de organisatoren en de ondernemers die het destijds gestart zijn, ook erkentelijk. Kwaliteit en continuïteit blijven voorop staan. Vandaar dat de gemeente zich het recht wil voorbehouden om een partner te zoeken die deze twee randvoorwaarden kan en zal blijven invullen. Welke partner dat zal zijn, vormt eveneens onderdeel van de toekomstnota.
Eind januari 2020 hopen we dat er meer duidelijkheid is over Kerststad Valkenburg 2020 en volgende jaren. Het bovenstaande is ook zo gecommuniceerd met de organisatie van Santa’s Village”, aldus de gemeente.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Schrijen

Storing bij pinparkeerautomaten in Valkenburg

Volgend bericht →