Gemeente op weg naar 100 kg restafval

Voorpagina » Toerisme » Gemeente op weg naar 100 kg restafval

Maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% van het afval scheiden. Dat is het doel waar de gemeente Valkenburg aan de Geul in de komende vier jaar naar streeft. In het college is deze ambitie ondertekend in het bestuursakkoord ‘Samen op weg naar gemiddeld 100 kg restafval in Nederland”.
Wethouder Remy Meijers (Milieu) geeft aan dat de inwoners van de gemeente al aardig op weg zijn. “De laatste stapjes kosten meestal de meeste moeite,” oppert hij. “Maar ik ben ervan overtuigd dat we nog meer resultaat halen als we al ons afval beter scheiden.” In Valkenburg staat de teller nu op ongeveer 130 kg per inwoner per jaar. Aan plastic wordt tweemaal per maand 30 ton opgehaald. “Een gemeente als Horst aan de Maas telt momenteel 30 kg door een uitgekiend beleid inzake de afvalinzameling. Het kan dus wel!”  aldus de wethouder. “We moeten alle inwoners de mogelijkheid bieden om het afval (papier, glas, gft enz.) meteen goed te scheiden waarbij de kosten niet te duur hoeven te zijn. Herbruikbare stoffen dienen we op een andere manier af te voeren. Hoe minder zakken, hoe lager de kosten!” In geheel Nederland, zo leren berekeningen, kan het restafval zelfs met 80% verminderen.
Met enige regelmaat worden bijvoorbeeld de witte zakken gecontroleerd op inhoud. Vaak blijkt dat er nog veel groente- en fruitafval in die zakken zit in plaats van de gft-emmer of container. “Restafval kan dus nog minder zonder dat dit extra geld kost. Kwestie van minder witte zakken betekent minder uitgaven voor onze inwoners.”
De sorteerproeven die de gemeente liet uitvoeren zijn binnenkort bekend. Uit een eerste analyse blijkt dat ook vaak bruikbare producten in witte zakken worden gestopt, zoals textiel en plastic. Vanaf komend jaar zal regelmatig aandacht worden besteed aan het scheiden van herbruikbare materialen. Daar is een langdurig communicatietraject voor opgezet waarbij mogelijk wordt aangehaakt bij landelijke campagnes.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het afvalbeheer binnen hun eigen grondgebied en hebben daartoe de zorgplicht voor de inzameling, recycling en verwerking van huishoudelijk afval.
Foto gemeente valkenburg aan de geul

← Vorig bericht

Valkenburg is one of World's Best Christmas Parades

Woningcoöperaties, huurders en gemeente samen naar de toekomst

Volgend bericht →