Gemeente organiseert kerstmarkt tot 2022

Voorpagina » Toerisme » Gemeente organiseert kerstmarkt tot 2022

De gemeente Valkenburg aan de Geul blijft de komende jaren de organisatie voor de kerstmarkt in de Gemeentegrot voor haar rekening nemen. De periode bestrijkt de kerstmarkten tot en met de editie 2022. “Wat de organisatie betreft willen wij op dezelfde voet doorgaan en dus de regie in eigen hand houden en uitbesteden waar dat mogelijk en verantwoord is”, aldus een passage uit de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad.
“Op basis van de huidige inzichten (en het bijbehorende exploitatietekort) durven wij te stellen dat als wij niet opnieuw de regie pakken in de organisatie van de kerstmarkt in de Gemeentegrot, er geen andere partij zal opstaan die dit oppakt. Daarmee komt het voortbestaan van Kerststad Valkenburg onder enorme druk te staan. Stoppen met de organisatie van de kerstmarkt betekent niet alleen voor onze gemeente een grote financiële aderlating, maar zal ook voor de ondernemers grote gevolgen hebben”, aldus een passage uit de brief.
Uiterlijk 1 april worden de resultaten van de evaluatie aan de raad voorgelegd. Nu al schrijft het college dat het verwachtte tekort van de eerste editie een halve ton minder is. Daarom zal het exploitatietekort voor de komende editie op € 250.000,- gesteld worden.
Waarom nu een besluit nemen?
De vergunningen en aanbestedingen voor de nieuwe editie van de kerstmarkt moeten een half jaar voor aanvang aangevraagd zijn, aldus het college. Daarnaast gaat de algemene “Kerststad folder 2019” al begin april in een oplage van tienduizenden exemplaren naar de touroperators.
Het voorstel aan de raad zal woensdag 23 januari besproken worden in de commissie E.F.T.R. in het gemeentehuis.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Nieuw jeugdprinsenpaar in Valkenburg-centrum

Nieuwjaarsreceptie VVV over thema 'Zuid-Limburg beweegt op routes'

Volgend bericht →