Gemeente speelt niet voor Sinterklaas

Voorpagina » Nieuws » Gemeente speelt niet voor Sinterklaas
Wethouder Claudia Bisschops kwam haar belofte na. De organisatoren van door het coronavirus afgelaste evenementen kregen haar op bezoek. Met de vraag of de gemeente hen tegemoet behoorde te komen in de voorbereidingskosten van hun verplicht afgelaste evenementen
Eroica 2019

Drietal
Pop on Top, de Zomerkermis en het historische wielerfestijn l’Eroica zijn na het bezoekrondje van wethouder Bisschops blijkbaar de enige drie evenementen die voor zo’n extra gemeentelijke bijdrage in aanmerking zouden behoren te komen. Wethouder Bisschops omschrijft het zo: ” Uit overleg met hen is gebleken dat de netto voorbereidingskosten na aftrek van eventuele rijkssubsidies en sponsorgelden de gemeentelijke bijdrage overtreffen ”

Wel tegemoetkoming, geen extraatje
Met die gemeentelijke bijdrage wordt bedoeld de € 10.000,—, € 2500,— en € 10.000,— die respectievelijk aan Pop on Top, de Zomerkermis en l’Eroica zijn uitgekeerd. Bedragen die men gekregen zou hebben als hun evenementen doorgang hadden gevonden. En die nu ondanks de afgelasting toch worden uitgekeerd. Als een bijdrage in de kosten die de organisatoren van deze evenementen al hadden gemaakt.

Hoever de netto voorbereidingskosten van de organisatoren deze wel gegeven gemeentelijke financiële tegemoetkoming te boven gaan vermeldt de wethouder niet. Wel laat zij blijken niet meer te willen geven dan de ” alsof de evenementen waren doorgegaan”-gelden.

Archieffoto’s TV Valkenburg

← Vorig bericht

Coronacrisis: Fluweelengrot kerstmark gaat niet door

Kerstparade Valkenburg gaat niet door

Volgend bericht →