Gemeente trekt zich terug in het stadhuis

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Gemeente trekt zich terug in het stadhuis
Het pand Stationsstraat 17, nu nog de kantoorruimte van de balie Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Valkenburg aan de Geul, is te koop. Zo blijkt uit de ontwerp-begroting 2016-2019. De gemeente Maastricht neemt vanaf 1 januari 2016 de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning over.
Het is niet de enige taak die de gemeente voor uitvoering bij derden wil onderbrengen of al heeft ondergebracht. Vanuit het besef dat het niet langer mogelijk is om alles zelf te blijven doen zijn de heffing en invordering van bijna alle gemeentelijke belastingen sinds kort ondergebracht bij een samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen in Limburg, de BsGW in Roermond.
Met ingang van 2016 worden ook het beheer van de oude archieven en de daarbij behorende dienstverlening uit huis geplaatst. De uitvoering van de Jeugdwet gaat ook de deur uit.
Voor wat de automatisering en informatisering betreft wil de gemeente volledig aansluiten op de infrastructuur van de gemeente Maastricht.
Het einde is hierbij nog niet in zicht. Er wordt verder gezocht naar taken die anders kunnen worden uitgevoerd. Zo zal de belangrijke taak op het terrein van de informatiebeveiliging vermoedelijk extern worden georganiseerd.
Dit alles met de bedoeling te komen tot een kleine en vooral slagvaardige organisatie die regie voert en niet zelf uitvoert.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg © 2015
← Vorig bericht

Zeer weinig winkelleegstand in Valkenburg

CDA: gemeente moet zich voorbereiden op vragen 'Den Haag'

Volgend bericht →