Gemeente verkoopt natuurgronden aan Limburgs Landschap

Voorpagina » Nieuws » Gemeente verkoopt natuurgronden aan Limburgs Landschap

Het natuurgebied Ingendael wordt opnieuw ingericht. Het gebied loopt van Broekhem-Zuid tot in Houthem-St.Gerlach. In vogelvlucht het gebied waar voorheen het voetbalveld van de Valkenburgse Boys heeft gelegen. Het rijk heeft bepaalde locaties aangewezen als nieuw te vormen natuurgebieden. Het ontwikkelen van deze nieuwe gebieden is gedecentraliseerd naar de provincie. Op haar beurt heeft de provincie een partnercontract met de Stichting het Limburgs Landschap afgesloten, die deze natuurgebieden koopt en beheert.

Ingendael broekhem zuid

Natuurgebied Ingendael
Het natuurgebied Ingendael in Houthem wordt uitgebreid richting Broekhem-Zuid. Daartoe verkoopt de gemeente gronden aan het Limburgs Landschap, die het gebied gaat beheren en onderhouden. Voordat het contract wordt afgesloten wordt nu al een invulling met het Limburgs Landschap uitgewerkt. De gemeente heeft  daarvoor een budget van € 170.000,- gereserveerd.

 

Groeve Blom

Groeve Blom
Voor de uitbreiding van groeve Blom in Berg en Terblijt geldt dezelfde redenering. Ook hier werkt de gemeente samen met het Limburgs Landschap aan een verbetering van de natuur. Gronden zullen hier eveneens worden overgedragen van de gemeente aan het Limburgs Landschap.

Opbrengsten
De betreffende gronden zijn getaxeerd door een rentmeester, schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Door overdracht van de gronden worden inkomsten gegenereerd ter hoogte van circa € 252.053,- al naar gelang de exacte afmetingen. De verkoopopbrengsten komen ten gunste van de algemene reserve van de gemeente.

Afbeeldingen gemeente Valkenburg aan de Geul

 

← Vorig bericht

Joes de Groot ontving Pastoor Coenen Wisselbeker

Club’77 uit Schin op Geul bestaat 50 jaar

Volgend bericht →