Gemeente zegt: 'Restafval inzamelen kan nog beter!'

Voorpagina » Toerisme » Gemeente zegt: 'Restafval inzamelen kan nog beter!'
Het college van burgemeester en wethouders wil in 2020 bereikt hebben dat er per inwoner niet meer dan 100 kg restafval per jaar  wordt aangeleverd. In 2016 was dat nog 106 kg.
Een sorteeranalyse gehouden in september 2016 van het restafval dat huis aan huis wordt opgehaald geeft onder meer aan dat 36% van het gewicht van de witte afvalzak nog uit GFT bestaat. Dit is per inwoner ongeveer 30 kg per jaar. Terwijl het Gft-afval toch afzonderlijk wordt opgehaald en dus niet in de dure witte zak hoeft.
De complete ontleding van het afval dat in september jl in de witte zakken zat kunt u HIER inzien. Het raadsinformatiebulletin over dit onderwerp vindt u HIER.
Om te bereiken dat we in 2020 de 106 kg per inwoner hebben terug gebracht tot 100 kg per jaar per inwoner, gaat de gemeente een intensievere campagne starten om ons nog meer bewust te maken van onze eigen invloed op de samenstelling van het huishoudelijk afval en de gevolgen daarvan voor onze eigen portemonnee.
In 2018 zullen op enig moment weer op een bepaalde inzameldag witte zakken worden weggehaald en één voor één op detail niveau worden ontleed. Om te bekijken of er dan een betere score is bereikt.
← Vorig bericht

CDA en AB te gast in 'Valkenburg Politiek'

Bankje en boom in Houthem foetsie?

Volgend bericht →