Gemeentebegroting: bezuinigen maar woonlasten zijn laag.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Gemeentebegroting: bezuinigen maar woonlasten zijn laag.

Museum van Valkenburg krijgt geen subsidie meer.

Er is een tekort van 7 ton op de gemeentelijke begroting voor komend jaar. Dat betekent dat bezuinigingen op de subsidies van verenigingen, instellingen en het VVV doorgevoerd worden.
De subsidie voor het Museum Land van Valkenburg wordt zelfs helemaal stopgezet. De opzet en collectie van het museum sluiten, volgens het college van B&W, niet meer aan bij de wensen van de inwoners, de regiobezoekers en de toeristen. Thema-exposities trekken wel nog mensen. Het College wil de subsidiekraan in 2014 al dichtdraaien zodat de besparing € 55.000,= bedraagt. Dit loopt op tot € 57.000,= in 2016.

Het Museum kan delen van haar vaste collectie bij andere organisaties en instanties onderbrengen. Thema-exposities kunnen in bestaande galerieën of in andere gebouwen georganiseerd worden.
Ook de subsidie voor het muziekonderwijs voor volwassenen wordt, als het aan het gemeentebestuur ligt, ingaande 2014 stopgezet. Hetgeen een directe besparing van € 50.732,= oplevert, oplopend tot € 53.822,= in 2016.

Het gemeentebestuur wil de jeugdsport wel nog subsidiëren. Daar ziet zij een taak in. Bij de ‘volwassen-sport’-verenigingen wordt een algemene korting van 10% in mindering gebracht. Het College wil een discussie op gang brengen met de vraag "is het reëel om de ene sport wel en de andere sport niet te subsidiëren?"
Tegenover alle bezuinigingsmaatregelen staat een verhoging van de O.Z.B. met 10%. De afvalstoffen heffing daalt tot € 120,=.

De toeristenbelasting wordt, ingaande 2014, met een dubbeltje verhoogd.

Voor het Openluchttheater (€ 40.000,= per jaar meer) en het Platform Wereldburgerschap 11.000,- per jaar meer) wordt extra geld vrijgemaakt.

Begrotingsvoorstellen moeten nog besproken en aangenomen worden. Dat gebeurt op dinsdag 13 november a.s.

← Vorig bericht

Fiets per ATB de Bokkebaggertocht mee.

Achterstallig werk in Schin op Geul aangepakt.

Volgend bericht →