Gemeenteraad krijgt kaderbrief over begroting

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Gemeenteraad krijgt kaderbrief over begroting

Verkoop Essent aandelen voor realisatie garage ?De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft de kaderbrief financiën ontvangen. Deze kaderbrief komt in de plaats van de traditionele voorjaarsnota. Het stelt de gemeenteraad in staat om pro-actief kaders te stellen voor het toe-komstig te voeren gemeentelijk beleid.
Wethouder Wim Weerts (IBGV) ziet de voordelen van deze nieuwe dimensie van de beleidsvoering. Een aantal kaders waar de gemeenteraad zich over zal gaan buigen zijn de afrit aan de Beekstraat, de rechtsaffer op het kruispunt Reinaldstraat, de herinrichting van het stationsgebied, het opwaardeer-plan Hart voor Valkenburg en een onder-grondse parkeergarage in het centrum.
Voor de aanleg van deze parkeergarage, die geraamd wordt op € 8 à 10 miljoen, moet nog concrete financiële dekking gezocht worden. Het college van B&W doet in de kaderbrief enkele voorstellen hiertoe, zoals o.a. de verkoop van eigendommen en de moge-lijke toekomstige verkoop van de aandelen van Essent.
Het College wil de belastingtarieven niet verhogen zoals vorig jaar is vastgesteld.
Er staan moeilijke beslissingen voor de deur zoals de Brede School en het project Hart voor Valkenburg (het nieuwe centrumplan).

← Vorig bericht

Experimentele judo in Nuth

Uitslagen- en wedstrijdverslagen handbal S.V. Vilt/ Be Quick

Volgend bericht →