Gemeenteraad wordt eigenaar Polfermolen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Gemeenteraad wordt eigenaar Polfermolen

Raad geeft bijna € 2 miljoen krediet

Maandagavond 5 febr. 2006 is de Raad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet ( groot € 1.925.000,00) aan het College voor de aankoop van het Polfermolen complex. Alle fracties gingen waren het hiermee eens.

Toch waren er kritische opmerkingen te horen. Wim Weerts (IBGV) plaatste kanttekeningen bij de ambtelijke inzet en het ontbreken van een fiscaal oordeel. Roger Huntjens (CDA) stelde voor de extra bespaarde € 30.000 tot € 50.000 te reserveren voor ontwikkeling van de Brede School bij de Polfermolen. Uiteindelijk haalde een motie daartoe het niet.

Ed Sprokkel (PvdA) sprak over een “beladen dossier” waarover de Rekenkamer zich nu buigt. Hij stelde de vraag of er “meer in eigen beheer wordt aangekocht?” doelend op de gestarte Wvg procedure.

Wethouder Leenders maakte bekend dat de gemeente niet meer gebouwen in eigendom wil verkrijgen. Een ingediende uitgebreid amendement van IBGV werd door het College afgewezen.

De voorgestelde wijziging behelsde een omvangrijke aanpassing van de bestaande publiek/privaatrechtelijke overeen komst. De Raad stemde dit voorstel weg met 8 tegen en 7 voorstemmers.

← Vorig bericht

Appartementen in hoeve Genhoes

Aanvraag voor verkeersmaatregelen in Walem door IBGV

Volgend bericht →