De zoektocht naar een nieuwe burgemeester

Voorpagina » Toerisme » De zoektocht naar een nieuwe burgemeester

Dinsdag 17 mei vergadert de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) in het gemeentehuis over de profielschets in haar zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Valkenburg aan de Geul. Tevens stelt de raad een vertrouwenscommissie samen.
De gemeenteraadsfracties hebben zich al over de profielschets gebogen. Tijdens deze eerste openbare vergadering stellen de fracties deze vast. Vier raadsleden nemen plaats in de vertrouwenscommissie. Dat zijn Corrie Fulmer (PGP), Wim Weerts (AB), Harrie Trimbos (VVD) en Math.Knubben (CDA).
Wethouder Bert Dauven (locoburgemeester) is adviseur terwijl mr. Jos Pluijmen, de raadsgriffier, secretarieel de commissie zal ondersteunen.
Belangrijk in het hele proces is de stem van de bevolking. Burgers krijgen via e-mailadres: griffie@valkenburg.nl de gelegenheid om opmerkingen/aanbevelingen aan de commissie voor te leggen.
Vanaf zondag 8 mei krijgt u in het programma TV Valkenburg Vandaag meer uitleg over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester van raadsgriffier mr. Jos Pluijmen.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg © 2007/2016

← Vorig bericht

Deze week in Valkenburg Politiek: Henk Bemelmans

Ingezonden reactie van Valkenburgse CDA

Volgend bericht →