Gepresenteerde marktconsultatie Polfermolen online

Voorpagina » Toerisme » Gepresenteerde marktconsultatie Polfermolen online

De nieuwe invulling voor de Polfermolen loopt al enige jaren. In het verleden hebben diverse bedrijven zich gemeld met een eigen invulling die na beoordeling werden afgewezen. Anderhalf jaar geleden nog projectontwikkelaar Wyckerveste en onlangs een gezondheidscentrum dat nu zijn heil zoekt in het gebouw van de voormalige Nieuwe Kerk.
Ondanks deze niet levensvatbare projecten in de Polfermolen, heeft de politiek voor de gemeenteraadsverkiezingen toch nog een second opinion uitgeschreven om een partij te interesseren. Sinds maandagavond is het duidelijk dat alle mogelijkheden uitgeput zijn. Het complex in zijn huidige vorm is niet exploitabele te krijgen.
Daarom stelde het college voor om een variant te bekijken waarbij het plan om het complex af te bouwen en er woningbouw in combinatie met een kleine sporthal en doelgroepenbad te realiseren bekeken gaat worden. Waarschijnlijk de laatste mogelijkheid die zeker nog anderhalf jaar tijd in beslag gaat nemen.
Had de gemeenteraad in zijn marktconsultatie opdracht naar Brink toe de mogelijkheid van woningbouw ingebouwd, was er geen kostbare tijd verloren gegaan.
Oppositiepartij VSP vond dit een gemiste kans, aldus voorman Jef Kleijnen. Hij sprak de woorden: “Straks heeft alleen Valkenburg-centrum geen gemeenschapshuis”. Math. Knubben (CDA) nam het woord ‘gemeenschapshuis voor het centrum’ – zoals het CDA steeds de Polfermolen voor de verkiezingen liefkozend noemde – niet meer in zijn mond.
Wim Weerts (AB) wilde een uitgewerkt stappenplan van het college zien voor de komende periode. “Zodat we op ieder moment kunnen overleggen, adviseren, beslissen etc.”
PGP fractievoorzitter Corry Fulmer wreef de raad nog eens fijntjes in dat er “een taakstelling ligt om 1,2 miljoen euro in te vullen”.
VVD-raadslid Nelleke Gillisen voelde dat nieuwe collegevoorstel haar door de strot geduwd werd. Burgemeester Jan Schrijen en wethouder Remy Meijers maakten haar duidelijk dat dit niet zo is.
Maandag aanstaande debatteert de raad over het voorstel van het college met woningbouw en maatschappelijke consultatie. Dit is de precieze opdracht:
Vanuit een stedenbouwkundige visie inzichtelijk maken hoeveel woningen maximaal op het terrein gerealiseerd mogen worden (uitgaande van handhaving sporthal en positioneren van een nieuw doelgroepenbad in combinatie met de sporthal);
Met de regio tot overeenstemming komen over het toevoegen van woningen aan de woningbouwvoorraad;
Bepalen van het programma van eisen voor het project (zowel op inhoud als proces);
Keuze van het type aanbestedingstraject en de bijbehorende werkwijze;
De maatschappelijke consultatie uitwerken.
Eind 2018 wordt een besluit genomen over het starten van de aanbesteding of het uitvoeren maatschappelijke consultatie.
Inzien van stukken die maandagavond gepresenteerd werden:
Brink presenteerde een overzicht van inschrijvers en hun indelingen. KLIK HIER om deze in te zien.
In het rapport van Brink staat een paragraaf over de gevoerde gesprekken en de beoordeling van de inzendingen. KLIK HIER om deze in te zien.
KLIK HIER om de presentatie van maandagavond in te zien.

← Vorig bericht

Toch woningen op terrein van de Polfermolen?

Evaluatie Kerststad: veel woorden, nog weinig wol

Volgend bericht →